Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
30.03.2021
Váš relax v pohodlí a soukromí
Poslední rok jsme mohli horko těžko někam vycestovat. Většina z nás si tedy začala více užívat relax ve svém rodinném domku, na zahrádce nebo na bal... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Facebook


Doporuč GoPay

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY »
 3. Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád

1. Obecná
ustanovení Reklamační řád řeší reklamace vad zboží, které je v záruční době. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a hlavní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. 2. Základní pojmy Prodávajícím“ se rozumí firma Kamil Vágner, Polní 271, 747 61 Raduň.

„Zbožím“ se rozumí výrobek zakoupený v našem internetovém obchodě

„Záruční list“: záručním listem se rozumí daňový doklad vystavený prodávajícím, obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti, který potvrzuje nabytí zboží zákazníkem. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady,
kterou zjistí kupující a neodkladně oznámí tuto skutečnost prodávajícímu písemně e-mailem nebo telefonicky. Oznámení musí vždy obsahovat jméno kupujícího, zboží a popis vady, datum dodání.


3. Záruční podmínky - Záruka vyplývající z tohoto listu je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému nekomerčnímu používání. Pro Podnikatele a Obchodní společnosti platí záruka 12 měsíců není-li uvedeno přímo u výrobku jinak. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

  Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku. Pokud není takový postup možný, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.

  Právo na výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že: a) výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze, případná vada byla oznámena neprodleně po jejím zjištění b) nebyla překročena záruční lhůta c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný Záruční list (fakturu o nákupu).

  Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit u dodavatele a zároveň mu musí umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejich řešení. Kupující je povinen poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření v předchozí větě. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující dodavateli shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit dodavateli veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  Záruka

  vyplývající z tohoto Záručního listu platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku nevhodným používáním nebo nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

  4. Záruční lhůta Konkrétní délka záruční lhůty odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle Občanského zákoníku, t.j. 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

   

 • nové zboží(včetně rozbaleného) záruka 24 měsíců
 • zánovní zboží 18 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno)
 • použité zboží 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité popř. servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání tohoto výrobku).
 •  

  5. Potvrzení převzetí zboží a vystavení záručního listu Jako Záruční list slouží daňový doklad tj. Faktura, která bude zákazníkovi doručena současně se zbožím.


  Zákazník
  přebírá od dodavatele (nebo dopravce) jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo pokud zjistí jakýkoliv rozdíl s daňovým dokladem, je povinen sepsat s dodavatelem (dopravcem) reklamační protokol a je oprávněn zboží nepřevzít. Vždy je nutné provést zápis do reklamačního protokolu. Nebude-li sepsán nebude na pozdější reklamace brán zřetel. Pokud po rozbalení zásilky zaslané zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne písemně na adrese či telefonicky prodejce. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Totéž se týká i případných nesrovnalostí v dodávce!


  6. Způsob reklamace a jejího vyřízení - Reklamace vyřizuje internetový obchod. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující předložil – fakturu, která byla potvrzena prodávajícím. Zboží zaslané k posouzení dodavateli by mělo být v úplném stavu včetně manuálů a ostatního příslušenství, Dále je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.Zboží k reklamaci musí být čisté. Kupující bude o výsledku reklamace vyrozuměn do 30-ti dnů.


  7. Závěrečné ustanovení Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.01.2016

  1.1.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.[JA1]


  [JA1]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

   

  Hledali jste u nás: Ratanové zboží , zahradní nábytek , dětské postele , domovní čísla , pelechy pro psy , dětský nábytek, komody, notebooky
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz